Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Uitgebreid zoeken
eBoeken: meer dan € 25
Sortering:

 Aantal boeken: 3373

Waarheidsvinding als journalistieke missie | Jan van Cuilenburg
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789461276674   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 31,50
Onze prijs: € 31,50

Het speuren naar waarheid over het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom in de nieuwsactualiteit is de kern van het journalistieke vak. Hoewel er niet zoiets bestaat als puur objectieve journalistiek, is het begrip waarheid geen loos begrip. Waarheidsvinding - de objectieve observatie en registratie van de nieuwswerkelijkheid - is de missie van de journalistiek. Dit boek wil een opmaat zijn naar een journalistieke kennisleer waarin de vraag centraal staat wat in de journalistiek als waarheid mag gelden. De bouwstenen voor zon kennisleer zijn inzichten van filosofen uit de Verlichting en daarna, maar vooral ook inzichten uit het kritisch-rationalisme van de wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994). Het boek is een pleidooi voor een kritisch-rationele journalistiek die orthodox is in methode en heterodox in inhoud, en waarin waarheidsvinding hand in hand gaat met methodische twijfel, dissensus en diversiteit van invalshoeken. Doelgroep Studenten journalistiek en communicatiewetenschap

  


Kwalitatief interviewen: kunst n kunde | Jeanine Evers
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789461277435
Taal: Nederlands
Elders: € 35,95
Onze prijs: € 35,95

Het kwalitatieve interview heeft veel weg van een goed gesprek. Wat maakt iemand tot een goede gesprekspartner? Dat hij luistert met aandacht, meedenkt en meevoelt met het vertelde en je laat uitspreken. Kortom: een invoelende ruimte biedt en belangstellend is. Is zo iemand vanzelf een goede interviewer? Nee, want alhoewel hiermee de basis is gelegd voor een deel van de kunst waar de titel van dit boek naar verwijst, heeft een interviewer additionele kennis en vaardigheden nodig. Dat is de kunde die in dit boek uitgebreid besproken wordt. Een interview kun je allereerst zien als een vraaggesprek met een welbepaald informatiedoel. En pas als de vaardigheden van de goede gesprekspartner samenkomen met de kunde van de onderzoeker is er sprake van de interviewkunst waar in de titel naar wordt verwezen. In deel I van Kwalitatief interviewen: kunst én kunde wordt de theorie uiteengezet, aangevuld met ervaringstips. Dit deel is voor deze tweede druk herzien, aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten van de auteur in verwerkt. In deel II doen een aantal auteurs op basis van eigen ervaring uit de doeken hoe zij bepaalde typen interviews verrichten, dan wel een bepaald soort respondenten benaderen en interviewen. Dit deel is ongewijzigd gebleven. Tot slot is het boek verrijkt met QR-codes naar relevante websites. Doelgroep Het boek is geschreven voor iedereen die vanwege opleiding of beroep te maken heeft met het (leren) doen van kwalitatieve interviews.

  


Het eerbetoon | A.B. Yehoshua      INKIJKEXEMPLAAR
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789028441460
Taal: Nederlands
Elders: € 27,99
Onze prijs: € 27,99

Jair Moses, een Israëlische regisseur op leeftijd, wordt uitgenodigd voor een retrospectief van zijn films in de Spaanse stad Santiago de Compostela. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Roet, die tevens de hoofdrolspeelster in veel van zijn films is. De bijeenkomst richt zich op zijn eerste titels, films die zo gedateerd zijn dat Jair zelf moeite heeft zich de inhoud te herinneren. Op zijn hotelkamer hangt de reproductie van een schilderij met een beroemd thema, de caritas romana, waarop een jonge vrouw is afgebeeld die haar van honger stervende vader uit barmhartigheid de borst geeft. Dit schilderij maakt hem van streek. Een soortgelijke scène wilde hij ooit opnemen met Roet, maar die had geweigerd. Jairs beslissing de scène daarom maar uit de film te halen, leidde tot een pijnlijke en onherroepelijke breuk met zijn scenarioschrijver Sjaoel Trigano, het creatieve genie achter Jairs films en toen de geliefde van Roet. Althans, tot nu. Want als Moses ontdekt dat Trigano achter de organisatie van het retrospectief zit, besluit hij alle moeite te doen om de breuk te herstellen.

  


De lerende professional | Vera Ranty
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462740280
Taal: Nederlands
Elders: € 33,95
Onze prijs: € 33,95

Veel afgestudeerden die hun eerste baan ingaan, ervaren de begintijd als heftig. Waarom? Omdat er heel veel bij komt kijken als je zelfstandig en zelfsturend gaat werken als professional: zelf taken uitvoeren en beslissingen nemen in een officiële werksetting, je waarmaken en prestaties laten zien. Plotseling geen begeleiding meer van een docent of stagebegeleider, maar zelf verantwoordelijk zijn voor je handelen. Als je op dat moment weet wat je als persoon en als professional in huis hebt, heb je het makkelijker als starter. De lerende professional is geschreven voor alle professionals: studenten vinden in dit boek een ondersteuning bij het aanleggen van de basis, starters krijgen praktische handvatten, en ervaren werkers houden zichzelf met dit boek een spiegel voor. In deze tweede druk is de tekst hoofdzakelijk geactualiseerd en aangepast naar aanleiding van het programma Welzijn Nieuwe Stijl dat is opgezet om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in volle breedte uit te kunnen voeren. Vera Ranty is werkzaam op Hogeschool Saxion Next in Deventer als docent, studentencoach en studieloopbaanbegeleider.

  


Het begeleiden van praktijkonderzoek | Nel Verhoeven
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789461276353   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 27,50
Onze prijs: € 27,50

Het begeleiden van praktijkonderzoek is een praktische handleiding voor docenten die studenten begeleiden bij hun (afstudeer)onderzoek. Het biedt docenten niet alleen theorie over het begeleiden van praktijkonderzoek, maar ook veel nuttige tips die direct kunnen worden toegepast in de praktijk. Docenten vinden in deze uitgave onder andere informatie over: - het begeleiden van onderzoek per fase - het selecteren en begeleiden van zowel individuele studenten als groepen - timemanagement - het beoordelen van het onderzoeksverslag, presentaties en studiehouding. Website met extra s Op de bijbehorende website www.hetbegeleidenvanpraktijkonderzoek.nl staat extra informatie, zoals handige formulieren en logboeken, en literatuur over effectief communiceren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij studenten.

  


Handboek commercile vaardigheden | Stefan Renkema
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789058757906   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 41,95
Onze prijs: € 41,95

Hét eerste complete handboek met bundeling van alle salesvaardigheden! Wat is de waarde die jij de klant komt brengen? Met die vraag start dit boek. Als uw studenten dit helder onder woorden kunnen brengen, leggen zij een stevige basis voor commercieel succes. Telefoneren, adviseren, onderhandelen - commerciële vaardigheden zijn belangrijker dan ooit. Want ook al speelt 60% van het koopproces van klanten zich online af: de meeste koopbeslissingen worden genomen na persoonlijk contact. Klanten binnenhalen én behouden - dit boek laat zien hoe dat moet. Over de inhoud Het Handboek commerciële vaardigheden is de eerste complete lesmethode waarin alle salesvaardigheden zijn gebundeld. Zowel klassieke als moderne vaardigheden komen uitgebreid aan bod: * Telefoneren * Adviseren * Presenteren * Onderhandelen * Social selling * Storytelling * Netwerken * Creatieve technieken Dit handboek geeft niet alleen inzicht in het koopproces van klanten. Uw student leert ook salesvaardigheden onder de knie te krijgen. De methode is toegankelijk geschreven. De theorie wordt ondersteund door voorbeelden, heldere modellen en cases. Uniek aan dit boek Complete lesmethode met bijbehorende website met ondersteunend materiaal Het eerste salesboek waarin alle vaardigheden zijn gebundeld Aandacht voor eigentijdse technieken Extra materiaal Op de website bij het boek vindt u onder andere: * casuïstiek voor rollenspellen * meerkeuzetoetsen * kennisclips * powerpointpresentaties * schematische figuren Voor docenten Voor docenten die de methode Handboek commerciële vaardigheden gaan voorschrijven binnen hun hbo-opleiding hebben we extra materiaal voorhanden, zoals Powerpoints per hoofdstuk. U kunt dit materiaal opvragen bij salesconsultant Elsbeth Bouman via e.bouman@boomamsterdam.nl. Doelgroep hbo-studenten binnen een commerciële opleiding beginnende professional

  


De wereld als wil en voorstelling | Arthur Schopenhauer
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789028443259
Taal: Nederlands
Elders: € 29,99
Onze prijs: € 29,99

Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 28 maart 1818: ’Mijn boek bevat niets minder dan een nieuw filosofisch systeem, nieuw in de volle zin van het woord. Het is geen nieuwe weergave van wat er al was, maar een in de hoogste mate samenhangende reeks gedachten die tot dusverre nog nooit in een menselijk brein is opgekomen. Het boek, waarin ik de zware taak heb volbracht deze gedachtereeks op een begrijpelijke wijze aan anderen mee te delen, zal naar mijn vaste overtuiging een van die werken zijn, die later bron en aanleiding tot tientallen andere boeken worden. Deze reeks gedachten was in essentie reeds vier jaar geleden in mijn hoofd aanwezig, maar om haar te ontwikkelen en met behulp van ontelbare opstellen en studies voor mezelf helder te krijgen, heb ik vier lange jaren nodig gehad waarin ik me uitsluitend hiermee en met de noodzakelijke bestudering van andere werken heb beziggehouden. Een jaar geleden ben ik begonnen een en ander in een samenhangend betoog voor anderen duidelijk te maken; hiermee ben ik zojuist klaargekomen. De waarde die ik aan mijn werk hecht is zeer groot: ik beschouw het namelijk als de vrucht van mijn bestaan. Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 7 mei 1843: ’U zult er niet vreemd van opkijken dat ik me tot u wend met het verzoek deel twee van Die Welt als Wille und Vorstellung uit te geven, dat ik zojuist voltooid heb. Het zal u echter wel verbazen dat ik dit pas vierentwintig jaar na het eerste deel inlever. Toch is de reden simpelweg deze, dat ik er niet eerder mee heb kunnen klaarkomen, ofschoon ik me werkelijk gedurende al die jaren beziggehouden heb met voorbereidende werkzaamheden. Wat lang moet blijven voortbestaan, komt langzaam tot stand. Dit tweede deel heeft beduidende voordelen boven het eerste en verhoudt zich tot dat deel als een uitgewerkt schilderij tot een voorlopige schets. Wat het voor heeft op het eerste deel, zijn de gedegenheid en de rijkdom aan gedachten en inzichten, die slechts de vrucht kunnen zijn van een leven dat geheel gewijd is aan onafgebroken studie en reflectie. Het is zelfs zo, dat het eerste deel pas door dit tweede deel in zijn volle betekenis naar voren zal treden.

  


Actieonderzoek doen | Tonnie van der Zouwen
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789024427024   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 41,95
Onze prijs: € 41,95

Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je onderzoek doet ín de praktijk mét mensen uit die praktijk. Het doel is nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijkertijd de praktijk te verbeteren. Met deze uitdagende aanpak vergroot je de kans dat jouw onderzoek impact heeft. Actieonderzoek past goed bij hbo-onderzoek en bij (aankomend) professionals. Professionals moeten een proces in gang kunnen zetten om veranderingen te implementeren. Actieonderzoek doen geeft aan hoe je dat onderzoekenderwijs kunt doen en wat dat vraagt van (docent)begeleiders. Het boek legt daarvoor een stevige theoretische basis. Onmisbaar voor alle niveaus en sectoren uit het hoger onderwijs die gericht zijn op onderzoekend implementeren. (Herman van Blitterswijk, onderzoeksdocent Avans Hogeschool) Bij dit boek hoort een online toolbox om: v actieonderzoek te leren kennen; v te ontdekken hoe je het onderzoeksproces kunt vormgeven; v interactieve methoden in te zetten om samen met anderen de praktijk te onderzoeken en te verbeteren; v een goed onderbouwd verhaal te maken van je onderzoeksproces en -resultaten; v dat verhaal succesvol te delen met opdrachtgevers en begeleiders. De online toolbox biedt veel handige onderzoeksmethoden, hulpmiddelen en achtergrondinformatie. De online toolbox is medio oktober gereed.

  


Road Map for Creative Problem Solving Techniques | Han van der Meer
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789024401123   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 39,50
Onze prijs: € 39,50

Creativity is one of the vital 21st century skills. As the subject of a large academic and practitioner community since 1950, there are literally hundreds of books and thousands of techniques on creativity. In this book, this body of knowledge is boiled down for modern scholars and facilitators to one framework called iCPS, integrated Creative Problem Solving. For the techniques, the book focuses on techniques for groups and details 40 essential ones. This is the main part of the book. The set of 40 covers all the techniques in the field and offers the building blocks to construct group sessions. Guidelines for organizing sessions will help the reader position the building blocks and make the design for a smooth process. The website will offer even more details and practicalities to run magic sessions and courses. Katrina Heijne is lecturer and researcher at Delft University of Technology specialized in Creative Facilitation and founder of the consultancy firm SeriousCreativity. Han van der Meer is lecturer emeritus Innovation Management at Delft University of Technology, emeritus professor and chair Innovative Entrepreneurship at Saxion University of Applied Sciences and senior consultant at SeriousCreativity.

  


MSP Foundation Programme Management Courseware English | Douwe Brolsma
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789401804141   LETOP: DIT EBOEK IS BEVEILIGD MET DRM
Taal: Engels
Elders: € 87,89
Onze prijs: € 87,89

Besides the MSP® 2011 Edition Foundation Courseware - English (ISBN: 9789401804127) publication you are advised to obtain the corresponding publication Managing Successful Programmes 2011 Edition (ISBN: 978 01 133 1327 3). The MSP Foundation Certification is suitable for individuals wanting to demonstrate they have achieved sufficient understanding of the theory of the MSP methodology. MSP represents proven programme management good practice in the successful delivery of transformational change through the application of programme management. MSP has been adopted by many organizations within both the public and private sectors. The core publication, Managing Successful Programmes , has drawn on the experiences of those who have adopted programme management. Key benefits: * MSP leverages off the real-life expertise of the global programme management community, offering practical, relevant, current accessible guidance * The new exams highlight real world applications that equip professionals for success in Programme management This Courseware is suited for the MSP 2011 Edition Foundation exam and contains two sample foundation level exams.

  Winkelwagen is leeg

Verkoop top-5

- Websitebouw: Eboektekoop en Citoweb