Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Uitgebreid zoeken
eBoeken: meer dan € 25
Sortering:

 Aantal boeken: 3132

De verdachte in de ketens | Wim Borst
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462749719
Taal: Nederlands
Elders: € 26,50
Onze prijs: € 29,15

Rechtshandhaving is tegenwoordig vaak een kwestie van multidisciplinaire samenwerking, waarbij het openbaar bestuur, Justitie en private partijen zijn betrokken. Zij werken samen in ketens en netwerken. Drie disciplines zijn in vrijwel elk samenwerkingsverband aan de orde: straf- en sanctierecht (omdat dat de harde kern is van handhaving), keteninformatisering (omdat informatie moet worden uitgewisseld in en tussen ketens) en gegevensbescherming (privacy). Het unieke van dit boek is dat het een kennismaking biedt met deze drie perspectieven in hun onderlinge samenhang. Op een laagdrempelige manier brengt het theorie en praktijk bij elkaar. Het boek helpt adviseurs, bestuurders, enterprise architecten, informatici, managers, professionals, programmamanagers en projectleiders om meer grip te krijgen op de keteninformatisering waaraan of waarmee zij werken. Inspirerend, rijk en uiterst verhelderend - Corien Prins, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar recht en informatisering, TILT/Universiteit Tilburg Een fantastisch boek: heel toegankelijk en wat mij betreft verplichte kost voor iedereen in de strafrechtketen. - Hugo Hillenaar, Directeur Strafrechtketen

  


National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement | Nicholas K. Tagliarino
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462744189
Taal: Engels
Elders: € 55,00
Onze prijs: € 60,50

This book presents the first-ever comprehensive assessment of whether national laws enacted in 50 countries across Asia, Africa, and Latin America comply with international standards on expropriation, compensation, and resettlement as established in Section 16 of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security (VGGTs). The VGGTs are supported by the international consensus of governments, civil society, and the private sector. The UN Committee on World Food Security officially endorsed the VGGTs in 2012. This book uses indicators to compare laws with international standards. Illustrative examples of how expropriation laws are implemented in practice, including a case study of Nigeria s Lekki Free Trade Zone expropriation case, are provided to highlight the importance of adopting international standards. Along with establishing a benchmark for measuring progress that indicates most of the national laws assessed do not comply with international standards, this book offers a set of recommended legal reforms that support the adoption of international standards in national laws. The series Vastgoed, Omgeving & Recht (Property, Environment & Law) focuses on exchange of knowledge and discussion between theory and practice in the field of real estate, environment and law in the broadest sense. Monographs, theses, conference papers and comments are part of the series. This series is part of the book series published by the Nederlands Institute for Law and Governance (NILG). The Nederlands Institute for Law and Governance (NILG) is a joint venture between the faculties of law at the VU University Amsterdam, the University of Groningen and other research institutions to improve research in the field of Law and Governance. The NILG s research theme is the interaction between the regulation of public and private interests in law and the way in which these interests are being regulated.

  


Mise au point sur l honneur | Janine Janssen
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462745117
Taal: Engels
Elders: € 28,00
Onze prijs: € 30,80

Malheureusement, la violence commise au nom de lhonneur est un phénomène régulier dans notre société. Pour environ trois mille affaires par an, la police envisage lhonneur bafoué comme un mobile de violence ou de menace de violence. Il nest pas toujours simple de reconnaître une affaire dhonneur car latteinte à lhonneur et sa réparation peuvent revêtir des formes variées, allant de la menace au meurtre. En outre, ces affaires peuvent toucher les individus dans différentes phases de leur parcours de vie. Sans oublier que les hommes comme les femmes sont susceptibles de remplir le rôle de victime tout autant que celui de suspect. Cet ouvrage est une introduction au monde complexe de lhonneur et de la violence à lintention des personnels de police et autres professionnels confrontés à cette problématique dans le cadre de leurs fonctions. Il approfondit pour eux les questions suivantes : pourquoi le sentiment dhonneur est-il si important ? Dans un confl it, comment reconnait-on les signes avant-coureurs de la violence ? Que peuvent faire les professionnels ?

  


Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen | R. Herregodts
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462749894
Taal: Nederlands
Elders: € 79,00
Onze prijs: € 86,90

Wanneer is het handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen? Wanneer is een beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt door medewerkers? Accountants, advocaten en artsen hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Het zijn alle drie vertrouwensberoepen, en voor alle drie beroepsgroepen heeft de wetgever voorzien in wettelijk geregeld tuchtrecht. De tuchtcolleges krijgen te maken met dezelfde rechtsvragen, zoals die hierboven. Dit boek gaat over de wijzen waarop tuchtrechters rechtsvragen als deze beantwoorden. De overeenkomsten en verschillen in de beoordelingskaders van de tuchtrechters leveren inzicht op in wat het betekent om een vertrouwensberoep uit te oefenen. En uiteindelijk: of er gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen zijn. Dit onderhoudende boek bevat een schat aan jurisprudentie voor iedere jurist die uitgedaagd wil worden kritisch na te denken over tuchtrechtspraak.

  


Bedreigde wethouders | Diana Marijnissen
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462744882
Taal: Nederlands
Elders: € 42,50
Onze prijs: € 46,75

Bedreigingen tegen politici brengen de democratie in gevaar. Deze uitspraak is opgetekend in dagblad Trouw (2017) en afkomstig van de plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging. In een interview met het dagblad spreekt hij zijn zorg uit over de invloed van bedreigingen op het functioneren van de democratie in Nederland. Hij staat niet alleen in zijn zorg. Diverse beroeps- en belangenverenigingen hebben de afgelopen jaren hun zorg gedeeld over het toenemende aantal bedreigingen en de invloed daarvan op de kwaliteit van het (lokaal) openbaar bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om strafbare gedragingen, maar ook om niet-strafbare gedragingen die als bedreigend worden ervaren. Is deze zorg terecht? Het antwoord op die vraag wordt in dit boek verkend. Aan de hand van ervaringen van 35 (ex)wethouders wordt bekeken met welke bedreigingen zij in hun werk te maken krijgen en hoe zij persoonlijk omgaan met bedreigingen. Aan de hand van de analyse van een drietal cases wordt vervolgens gekeken of de bedreigingen in die specifieke cases ook invloed hebben gehad op het uiteindelijk genomen besluit. Het boek biedt aanknopingspunten voor het doorontwikkelen van protocollen en instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om politici en bestuurders te ondersteunen bij de signalering van, de omgang met en de verwerking van bedreigingen.

  


Sociale media, delictgedrag & communicatie | Hans Moors
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462745124
Taal: Nederlands
Elders: € 29,50
Onze prijs: € 32,45

Media-uitingen over illegaal of crimineel gedrag kunnen grootschalige en heftige reacties losmaken. Via sociale media verspreidt content zich in razend tempo. Media en criminaliteit zijn geen werelden apart. Criminaliteit maakt deel uit van de dynamiek van de Risikogesellschaft. Mensen definiëren met behulp van (sociale) media steeds opnieuw wat criminaliteit is en hoe criminaliteit wordt ervaren. Dit boek gaat over de invloed van media-uitingen op het delict gedrag van plegers van high impact crimes: overvallers, straatrovers, inbrekers en geweldplegers. Er is weinig bekend over hoe specifieke groepen criminelen naar (sociale) media kijken. Wat vinden ze interessant? Met wie delen ze welke content - en waarom? Hoe werkt dat precies? Beleidsmakers weten dat enkel repressie weinig doet. Om high impact crimes te bestrijden zijn aanvullende strategieën nodig, zoals een persoonsgerichteaanpak of slimme beïnvloeding van (potentiële) daders via (sociale) media. Daarom biedt dit boek niet alleen wetenschappers, beleidsmakers en eerstelijnsprofessionals, maar ook communicatieadviseurs in de veiligheidszorg een eigenzinnige analyse en een prikkelend handelingsperspectief.

  


Family Law and Family Realities |
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462744202
Taal: Engels
Elders: € 95,00
Onze prijs: € 104,50

Family Law and Family Realities contains a selection of papers presented at the 16th World Conference of the International Society of Family Law (ISFL) that took place in 2017 in Amsterdam, the Netherlands. The central theme of this volume is whether international and national family laws still adequately reflect changing family realities. The issues are examined in different geographical, political, social, cultural and religious settings, giving insight into how family laws relate to the actual practices and needs of different types of traditional and non-traditional families and to the distinct needs of vulnerable family members. Contributors come from Western and Eastern Europe, Israel, Africa, North and South America, Australasia and Asia. Specific topics addressed in the early chapters include cohabitation, same-sex relationships, polyamory, stepfamilies, ART, and the financial and parenting issues raised by divorce. Subsequent chapters deal with a wide range of new issues related to protecting the interests of children (e.g. cultural identity, gender identity, migration, the internet) and to providing care for the elderly and persons with disabilities.

  


Building Bridges | Iain Brennan
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462749351
Taal: Engels
Elders: € 45,00
Onze prijs: € 49,50

This is the first volume in our new Studies in Restorative Justice book series. The book is based upon on an action research project supported by the Criminal Justice Programme of the European Union. The project developed a new restorative justice programme, called Building Bridges, for use in prisons across Europe. The programme was piloted in seven diverse European countries: the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. This book looks at the successes and failures of the pilot programmes and the lessons that can be learned concerning the future of restorative justice, victim support and penal reform. One innovative and distinctive feature of the book is its use of a social-ecological approach to evaluation, which allowed the authors to pose and answer questions about what is required to create sustainable restorative justice (and similar) programmes.

  


On Lawmaking and Public Trust |
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462741676
Taal: Engels
Elders: € 49,00
Onze prijs: € 53,90

Over the last decades, the evolution of public law has been marked by a trend towards the diversification of sources and forms of law, processes and governance tools. In our globalized world, various factors - such as the increasing importance of European law, international law and fundamental rights, as well as the greater prevalence of social and economic concerns - have tended to justify the need to harmonize legal norms and practices and, thus, to open the borders of legal normativity. The increased interaction between legal systems and other sources of normativity that has followed has led to the coexistence of a diversity of normative authorities (ranging from civil society and the industry itself, to European and international organizations). It has also resulted in the emergence, within domestic law, of a broad range of norms grounded in different sources of legitimacy and with varying degrees of normative force, not merely constrained to the narrow formal definition of legal norm. This book explores ways in which public lawmaking is changing and examines the impact of such changes on the law itself, on the lawmaking processes, and on the role of decision-makers (judges, public administrators and stakeholders). It also questions the legitimacy of the new governance tools that have emerged from this transformation as well as their impact on the publics trust and confidence.

  


Valkuilen voor wethouders | Henk Bouwmans
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462740174
Taal: Nederlands
Elders: € 29,90
Onze prijs: € 32,89

Valkuilen voor wethouders geeft een nooit vertoond overzicht van en inzicht in alle valpartijen en tussentijdse vertrekken van wethouders in de afgelopen vier college- en raadsperioden. Het boek bevat hoofdstukken over de falende bestuursstijl van wethouders, integriteitskwesties en de wijze waarop wethouders projecten uitvoerden. Daarnaast geeft het ook inzicht in de patronen van valpartijen van wethouders en de invloed van politisering en fragmentering van het lokale politieke landschap. Dit boek is bedoeld voor wethouders die willen leren van de valpartijen van wethouders in de vier collegeperioden tussen 2002 en 2018, onderzoekers en andere belangstellenden in het functioneren van wethouders in de lokale democratie, en voor ieder ander die inspiratie zoekt om de lokale democratie te kunnen verbeteren en wil weten hoe wethouders in de dagelijkse praktijk daarbij op de politieke en persoonlijke grenzen van hun mogelijkheden zijn gestuit.

  Winkelwagen is leeg

Verkoop top-5

- Websitebouw: Eboektekoop en Citoweb