Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Uitgebreid zoeken
eBoeken: meer dan € 25
Sortering:

 Aantal boeken: 3132

Een woonplaats voor de Heilige | A.J. van den Herik
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789402903010
Taal: Nederlands
Elders: € 25,99
Onze prijs: € 24,30

Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om voor altijd te midden van Israël te blijven. Naast deze nieuwe tempel (met een nieuwe eredienst) wordt gesproken over een nieuwe stad en een nieuwe leider (vorst). Het land Israël krijgt nieuwe grenzen en wordt opnieuw verdeeld onder de twaalf stammen. Dit visioen is niet alleen intrigerend, maar roept ook veel vragen op. Vanwaar deze zeer concrete en gedetailleerde beschrijving? Waarop heeft dit visioen betrekking? Verlegenheid met dit visioen is er vooral vanuit christelijk standpunt. Welke betekenis heeft bijvoorbeeld de nieuwe offerdienst die Ezechiël verkondigt bezien vanuit het afdoende offer dat Christus bracht aan het kruis? Het is dan ook niet vreemd dat dit visioen in de theologie en prediking niet veel aandacht gekregen heeft, behalve binnen dispensationalistische kringen. Deze studie gaat in op de strekking en relevantie van dit Bijbelgedeelte binnen de christelijke theologie. De auteur zoekt vanuit de exegese, de Bijbelse en systematische theologie en in gesprek met de eeuwenlange joodse en christelijke uitlegtraditie naar een verantwoorde leesmethode. A.J. van den Herik is geboren in 1966, studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en is vanaf 1995 hervormd predikant (nu binnen de PKN) in achtereenvolgens Moordrecht (deelgemeente Bethel) (1995-2000), Oene (2000-2006), Hoevelaken (2006-2010) en Moerkapelle (2010-heden). Hij is medeauteur van de catechesemethode Leren om te Leven en schreef de monografie: Gereformeerd en... toch hervormd (over ds. J.J. Knap Czn., 1999).

  


De aantrekkelijke stad | Gerard Marlet
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789079812233
Taal: Nederlands
Elders: € 34,18
Onze prijs: € 31,96

Steden in de Randstad doen het al jaren beter dan steden in de periferie van het land. Met de Noordvleugel van die Randstad gaat het beter dan met de Zuidvleugel. En in de grensregio s doen Groningen en Maastricht het veel beter dan steden als Emmen en Heerlen. De vraag is hoe dat komt. Die vraag wordt in dit boek beantwoord. Het onderzoek naar de aantrekkelijke stad combineert inzichten uit de stedelijke economie (urban economics) met inzichten uit de geografische economie (New Economic Geography). Dat maakt het mogelijk om met één empirische analyse zowel het belang van de kenmerken van de stad zelf, als dat van de geografische ligging van die stad aan te tonen. Doet die ligging er nog toe? Of gaat het vooral om stadsspecifieke factoren zoals historie, esthetiek, cultuur, horeca en veiligheid? Wie zijn er bepalend voor het economische succes van een stad, mensen of bedrijven? Volgt wonen werken, of werken wonen? En wat betekent dat voor het naderende spook van de bevolkingskrimp? Behalve verklaringen voor de verschillen in aantrekkingskracht tussen Nederlandse steden, biedt dit boek aanknopingspunten om die aantrekkingskracht met stedelijk beleid te vergroten. Daarbij worden politiek gevoelige thema s niet uit de weg gegaan. Gerard Marlet (Driebergen-Rijsenburg, 1970) wilde aanvankelijk slager worden, maar studeerde uiteindelijk geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werkte hij vele jaren bij NYFER. Sinds 2003 richt hij zich bij Atlas voor gemeenten, de Utrecht School of Economics en de Rijksuniversiteit Groningen op ruimtelijk economisch onderzoek naar de ontwikkeling van wijken, steden en regio s in Nederland. Daarnaast schrijft hij over uiteenlopende onderwerpen, zoals een boek over wielrenner Michael Boogerd.

  


Corporate venturing | Corina Kuiper
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789079812226
Taal: Engels
Elders: € 31,95
Onze prijs: € 29,87

Most companies wake up to the necessity of creating new business through corporate venturing. On the same hand many companies struggle how to create new business areas next to or even outside their current business scope. When should a company decide to explore corporate venturing? Should a company spend money on this and if yes: how much money, or better, how little? In this book the intriguing process of corporate venturing is described in terms of family relations. In corporate venturing setting-up new businesses always takes place within or in close cooperation with a large corporate organization. So we are talking about babies and children that need to be conceived, born and raised in the precarious environment of large (mother) companies. Some of these children will be part of the corporate family, other children will grow-up outside and have only a financial and/or business relationship with the corporates. Some will leave the family (spin-outs) and others will be adopted (acquisitions). What is the wisest thing to do, knowing that large companies generally have the least problems with the conception and the early stages of life as the baby is safe in their incubator and don t need substantial investments, in contrast with raising teenagers involving huge problems and challenges to overcome? Fred van Ommen en Corina Kuiper are both fascinated by the field of corporate venturing. They wrote this book for the occasion of the tenth anniversary of the Corporate Venturing Network Netherlands (CVNN). By sharing the experiences of professionals in the field of corporate venturing, they hope they will inspire the creation of new family members in corporate organizations. Diverse experts spraken zich al uit over het boek: Rob van Leen, Chief Innovation Officer DSM: Verplichte kost voor iedereen die in de weer is met corporate venturing Frits van Hout, CMO ASML: Instructieve bijdrage aan het debat Henry Chesbrough, Faculty Director Garwood Center for Corporate Innovation, Haas School of Business, UC Berkeley: Great book on corporate venturing and its inextricable connection with corporate innovation

  


Vergeet geen van Zijn weldaden | G. Roos
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789402905939
Taal: Nederlands
Elders: € 29,99
Onze prijs: € 28,04

De Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle bestaat 175 jaar. Dit jubileumboek begint met de tijd dat er nog geen dorp en kerk was. In de zestiende eeuw verrees een kapel op moer . Pas toen de Moerkapelse gemeente in 1655 zelfstandig werd -los van Zevenhuizen- bouwde het volk een echte kerk. Die kwam in 1667 gereed. Tijdens de Afscheiding van 1834 bleef het rustig in Moerkapelle. Sommige inwoners van Moerkapelle luisterden echter wel graag naar de bevindelijke preken van ds. L.G.C. Ledeboer uit het nabijgelegen Benthuizen. Het was dan ook niet de Afscheiding, maar de schorsing en afzetting van ds. Ledeboer die leidde tot de geboorte van de latere Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle. Dit jubileumboek bevat niet slechts een droge opsomming van aan notulen ontleende feiten. Het is een lees- en kijkboek geworden dat gaat over mensen. Het beschrijft en toont hoe het gezelschapsleven zich van lieverlee transformeerde tot een geïnstitutionaliseerde wijze van kerkelijk samenleven. Het laat bovendien iets zien van het geestelijk leven van het voorgeslacht. Ook dat waren mensen met fouten. Tegelijk kwam in veler leven de tere Godsvreze openbaar.

  


Vrees me, Breek me, Vertrouw me, Verwoest me, Versplinter me | Tahereh Mafi
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789463490320
Taal: Nederlands
Elders: € 34,99
Onze prijs: € 32,72

Set met Vrees me, Verwoest me, Breek me, Versplinter me en Vertrouw me. Je kunt me niet aanraken, fluister ik. Ik lieg, maar dat zeg ik niet. Hij kan me aanraken, maar dat zal ik nooit vertellen. Raak me alsjeblieft aan, is wat ik wil zeggen. Er gebeuren dingen als mensen me aanraken. Vreemde dingen. Slechte dingen. Dode dingen. Niemand weet waarom de aanraking van Juliette dodelijk is, maar Het Herstel heeft grootse plannen met haar. Ze willen haar gebruiken als wapen in hun strijd voor een alleenheerschappij. Maar Juliette heeft haar eigen plannen. Ze vindt voor het eerst in haar leven de kracht om terug te vechten, en om aan een toekomst te denken met de jongen van wie ze dacht dat ze hem voor altijd kwijt was. In deze e-bookset vind je de eerste drie delen en twee tussendelen uit de Touching Juliette-serie.

  


Autoimmune reactions and the immune system | Martine F. Delfos
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789088508776
Taal: Engels
Elders: € 27,50
Onze prijs: € 25,71

Autoimmune Reactions and the Immune system presents an overview of the immune system. For the first time a schema with all the elements of the immune system was possible due to all the evidence-based material meticulously gathered in centuries of medical science. This schema has been elaborated with a new perspective on the immune system, encompassing not only the fight against viruses, bacteria, parasites and fungi, but as the system organizing the processing of the cells of the body. A perspective shifting from fighting to protection and ultimately to exchange between the human body and its surroundings. To enable this broad perspective a fourth pathway of complement activation was developed, the melatonin-pathway. Dr. Martine F. Delfos is a scientist active in a broad scientific area, combining different scientific fields, who also works as a practitioner.

  


The beauty of the difference | Martine Delfos
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789088508561
Taal: Engels
Elders: € 32,50
Onze prijs: € 30,39

In The Beauty of the Difference, Martine Delfos describes the differences and similarities between men and women. She shows how these differences and similarities intertwine like cogwheels. She does not limit herself to listing the differences and similarities, but she describes how male and female are interrelated, and how they have meaning with and for each other, from biological, evolutionary and social elements. From this viewpoint one can understand the meaning of these differences in contemporary society and Delfos shows how biological similarities make emancipation of both men and women possible. Delfos thinks that both the differences and the similarities are necessary for the emancipation of men and women. She states that we must emancipate with the biological flow instead of against the biological current. The book provides an in-depth insight into the way men and women function and its significance for entering into relationships, both heterosexual and homosexual. Why homosexual relationships in humans are actual relationships and not an expression of sexual behaviour. This book can provide guidance in understanding all relationships between men and women and thereby creates a deep respect for the individuality of people and the beauty of the difference becomes clear. The book is meant for men and women who want to develop a better understanding of each other in heterosexual and homosexual relationships. It can provide support to relationship therapists so that they can give room to both partners in the relationship giving opportunity for both partners to develop their own potential and be respected for their own value. Dr. Martine F. Delfos is a scientist, a psychotherapist and publicist. She has written several books in the field of psychology and psychopathology and other fields such as medical science.

  


Het grote stageboek voor werkgevers | Maarten Brand
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789461263131
Taal: Nederlands
Elders: € 29,50
Onze prijs: € 27,58

Je zoekt een stagiaire, maar waar vind je deze? Hoe kom je erachter of de student die zich aanmeldt enthousiast en capabel is? En hoe voorkom je dat de begeleiding een dagtaak wordt? Dit boek geeft de antwoorden op alle vragen over stages en stagiaires. Werken met stagiaires is de beste manier om jong talent te werven. Maar veel organisaties benutten niet alle kansen om studenten succesvol in te zetten. Het grote stageboek voor werkgevers laat zien hoe je interessanter wordt voor studenten en ze beter begeleid. Het boek beschrijft alle stappen van het stageproces, met veel praktische voorbeelden en stappenplannen. Download gratis de belangrijkste checklists uit het boek. Maarten Brand is stage-expert en oprichter en projectleider van Stagebureau Connectie. Hij adviseert en traint werkgevers en opleidingen om ervoor te zorgen dat elke stage een succes is voor stagiaire en werkgever.

  


Muurtje Factuurtje | Jan van de Poll
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789490463663   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 28,50
Onze prijs: € 26,65

Hét nieuwe disruptieve businessmodel voor consultants! It s A.I. or bye bye. 90 procent van de consultants heeft uurtje-factuurtje als businessmodel. En 80 procent wil er vanaf. Muurtje Factuurtje laat zien hoe dat kan. - Leer de wetten uit Silicon Valley - Begrijp de kracht van de Wisdom of the Crowd - Lees hoe artificial intelligence vier keer beter is dan managers in het zetten van strategische doelstellingen - Bekijk hoe je het core consultingproces in één klap sneller, inhoudelijk beter én goedkoper maakt - Laat je betalen om zelf gekwalificeerde salesleads te krijgen - En verbaas je over wat Muurtje Factuurtje betekent in harde cash

  


Video monteren in Davinci Resolve 15 | Rinie Hooijer
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789082944709   LETOP: DE OPMAAK VAN DIT EBOEK IS EPUB3
Taal: Nederlands
Elders: € 34,99
Onze prijs: € 32,72

Je komt het niet vaak meer tegen; een gratis videomontagepakket dat goed is, stabiel en prettig mee te werken. Davinci Resolve heeft misschien niet zoveel mogelijkheden als Adobe Premiere Pro, maar het is beter dan menig consumentenpakket als Magix Video deluxe en Pinnacle Studio. Met Davinci Resolve heb je een pakket in handen waarmee je een perfecte videomontage kunt maken, compleet met titels en goed geluid. Naast de gratis versie van Davinci Resolve is er ook Davinci Resolve Studio. Dat pakket kost driehonderd euro en bied je onder meer extra effecten, exportmogelijkheden in 4k en meer ondersteuning voor bestandsformaten. Dit boek is geschreven voor de gratis versie van Davinci Resolve. Dat neemt niet weg dat alles wat u leert, één op één hetzelfde is als in de betaalde versie. Davinci Resolve werkte vroeger alleen op de Mac, maar sinds een aantal jaar ook op Windows. Ik houd in dit boek rekening met beide besturingssystemen. Davinci Resolve is een omvangrijk pakket. In dit boek worden alleen de montage mogelijkheden besproken van Davinci Resolve, omdat iedereen daarmee te maken krijgt en het de basis vormt voor elke videomontage. Mijn ervaring, als docent op het Videotrainingscentrum in Ijsselstein, leert dat beginnende editors allemaal tegen dezelfde vragen aanlopen. In dit boek heb ik geprobeerd al die vragen te beantwoorden die relevant voor een editor om te weten. Om je vertrouwd te laten raken met Davinci Resolve heb ik ervoor gekozen om zoveel mogelijk in stappenplannen te werken die te voorzien van veel screendumps, zodat je alles precies kunt volgen en nadoen. Mocht je tijdens het lezen van dit boek met vragen zitten, dan kun je mij natuurlijk altijd even een mailtje sturen via de contactpagina op videotrainingscentrum.nl.

  Winkelwagen is leeg

Verkoop top-5

- Websitebouw: Eboektekoop en Citoweb